Adresscanner VvE

Adresscanner VvE in het kort!

Adresscanner VvE biedt u inzicht in ieder VvE-complex en alle onderliggende opstallen. Met de Adresscanner VvE webapplicatie vraagt u zelf in een handomdraai 3 kant-en-klare VvE-rapporten op: VvE ID, VvE Basis en VvE Detail.

Al deze rapporten zijn gebaseerd op de unieke VvE-ID, KvK-naam, KvK-nummer en alle onderliggende individuele adressen met hun correcte schrijfwijze. Afhankelijk van het gekozen rapport wordt een uitgebreid overzicht van het gehele VvE-complex gegeven, inclusief bouwkundige kenmerken, gebruiksfuncties, waardering, risico’s en bedrijfskundige gegevens van het totale VvE-complex én de individuele woningen en bedrijfspanden binnen het VvE-complex.

De VvE rapporten

VvE ID bevat het VvE-ID-nummer, KvK-naam en -nummer en de individuele adressen van woningen en niet-woningen behorende bij de VvE. Hiermee heeft u in één keer inzicht in alle actuele onderliggende individuele adressen en daarbij de correcte schrijfwijze van deze adressen. Deze adressen kunnen geëxporteerd worden zodat ze geheel AFD compliant in uw polis administratie kunnen worden geïmporteerd.

VvE Basis bevat dezelfde informatie als VvE ID, maar met aanvullende kenmerken op VvE-complex niveau zoals totale inhoud en oppervlak, totale herbouwwaarde en fiscale waarde, aantal bedrijven en woningen, aanwezigheid zonnepanelen etc.

VvE Detail bevat dezelfde informatie als VvE Basis maar verder aangevuld met gedetailleerde informatie over bouwkundige kenmerken, gebruik, herbouwwaarde- en inboedelwaarde-indicaties, fiscale waarde-indicaties, bedrijfskundige kenmerken op zowel VvE-complex niveau als van alle individuele adresseerbare objecten in het VvE-complex.

VvE Dataplatform

De Adresscanner VvE is gebaseerd op het unieke VvE Dataplatform. Daarin zijn de adressen en basiskenmerken van vrijwel alle circa 135.000 VvE-complexen in Nederland, inclusief de daartoe behorende VvE-componenten op een uniforme en gestructureerde manier vastgelegd en voorzien van een unieke ID. De beschikbaarheid van goede data per VvE-complex maakt de vaststelling van herbouwwaarde, bouwkundige vervangings- en onderhoudskosten, het risico op en preventie van schade en de daarmee samenhangende kosten en premiestelling scherper en eenvoudiger.

Adresscanner VvE in de praktijk

Voor de verzekeraar en volmacht

De Adresscanner VvE biedt de verzekeraar en volmacht de mogelijk om -zonder allerlei gedetailleerde vragen te hoeven stellen of een recente herbouwwaardetaxatie te eisen- direct inzicht over een VvE-complex te verkrijgen, zoals herbouwwaarde- en inboedelwaarde-indicatie, bedrijfsactiviteiten en bouwkundige risico’s om snel een (voorlopige) premie vast te stellen en een offerte aan te kunnen bieden. Omdat de gegevens over het VvE-complex in het VvE Dataplatform voortdurend worden geactualiseerd, kunnen de premies jaarlijks portefeuillebreed worden aangepast, zonder dat er een hertaxatie hoeft plaats te vinden. Zo kunt u automatisch voldoen aan uw zorgplicht, zonder de VvE-klant iedere 5 tot 10 jaar een hertaxatie te laten uitvoeren. Zo kunt u optimale service bieden aan uw VvE-klant en zelfs permanente garantie bieden tegen onderverzekering omdat u immers voortdurend op de hoogte bent van de actuele herbouwwaarden, inboedelwaarden, bedrijfsactiviteiten en bouwkundige risico’s. 

Om de risico’s rond een VvE-complex goed te kunnen vaststellen wilt u echter niet alleen weten van welke risico’s er sprake is, maar natuurlijk ook welke VvE-deelobjecten onder de schadepolis vallen.  De Adresscanner VvE biedt de verzekeraar en volmacht daarom ook de mogelijkheid om snel en eenvoudig, álle individuele adresseerbare objecten van ieder VvE-complex binnen uw VvE-portefeuille op te vragen. Daarbij wordt het VvE-complex niet alleen voorzien van KvK-gegevens, maar ook van een unieke identificatiesleutel, zodat het te verzekeren object eendudig vast wordt gelegd in uw polisadministratie. Zo krijgt u veel meer grip op de risico’s en kunt u zélf de kwaliteit van de polisadressen binnen uw VvE-portefeuille -conform de eisen van DNB en SUIV- nog vóór het einde van 2021, helemaal op orde krijgen.

Zo zorgt u ervoor dat voor alle binnen de volmachtportefeuilles verzekerde VvE’s, alle individuele onderliggende verblijfsobjecten geregistreerd staan op het juiste adres (conform de AFD-standaard).

Voor de VvE-beheerder

Indien u de zorg uit handen neemt van een VvE, wilt u niet alleen weten welke objecten er binnen het VvE-complex vallen, maar wilt u ook in één oogopslag over alle actuele kenmerken van een VvE-complex beschikken voor administratief en technisch beheer. De beschikbaarheid van deze actuele en gedetailleerde gegevens van ieder object in een VvE-complex kan direct als basis worden gebruikt om waarde te creëren voor de VvE, zoals het vaststellen en uitvoeren van een meerjarige onderhoudsplan (MJOP) of een kosten/baten analyse voor het verduurzamen van een VvE-complex.  Ook is een VvE-beheerder gebaat bij een snelle, goedkope en transparante vaststelling van de herbouwwaarde-indicatie van een VvE-complex, zodat namens een VvE snel een offerte kan worden opgevraagd voor een brandpolis bij één of meerdere volmachten of verzekeraars.

Voor de VvE zelf….

Uiteindelijk gaat het bij alle genoemde partijen natuurlijk om de service en waardecreatie voor de VvE’s zelf. Hoe handig is het voor het VvE-bestuur en de individuele VvE leden zélf om te worden voorzien een mooi en gedetailleerd rapport van hun VvE-complex. Dat rapport is samengesteld uit vele verschillende openbare gegevensbronnen en daarop gebaseerde modelwaarden en geeft inzicht in waarden (economische, herbouw- en inboedelwaarde), bouwkundige kenmerken, bedrijfskundige kenmerken en mogelijke risico’s van het gehele VvE-complex en alle  individuele deelobjecten binnen het VvE-complex. Daarbij is het natuurlijk een mooie kans voor een VvE-beheerder of volmacht die zijn VvE-klanten en -prospects voorziet van een handige informatieservice, door het aanbieden van een uitgebreid en actueel  VvE Detail rapport van hun VvE complex.

Wilt u meer informatie over Adresscanner VvE? Neem dan contact op met Ids Menssink, via i.menssink@infofolio.nl of 030-6911010.

Pagina delen