Privacystatement

  Welkom!

Infofolio verwelkomt u op deze website en waardeert uw interesse in ons bedrijf en onze producten en diensten. Infofolio hecht grote waarde aan uw privacy. Daarom vinden wij het van belang om u te informeren hoe wij met uw persoonlijke gegevens omgaan. De manier waarop wij met uw gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet. U leest hier o.a. hoe wij omgaan met uw gegevens, hoe en welke informatie wij kunnen en mogen verzamelen en voor welke doeleinden we die kunnen en mogen gebruiken. Daarnaast leest u in dit document informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt laten wijzigen en wie de (mogelijke) gebruikers van deze gegevens zijn.

    Onze contactgegevens

U kunt contact opnemen met Infofolio via de contactgegevens op onze website. Voor zaken met betrekking tot onze dataverwerkingen kunt u terecht bij onze functionaris voor de gegevensbescherming (FG) via gegevensbescherming@infofolio.nl of tel. +31 (0)30 6911 010. Formeel is Infofolio niet verplicht een FG aan te stellen. Uw privacy en databeveiliging heeft echter onze hoogste prioriteit. Infofolio heeft er daarom voor gekozen een FG aan te stellen. Deze vervult alle taken van een FG, zoals deze gedefinieerd zijn in de AVG.

  U stuurt ons een e-mail, vult ons contactformulier in of ontvangt de nieuwsbrief

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang dat nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling van de inhoud van het bericht. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij klanten willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. De informatie wordt bewaard tot het moment u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Infofolio gebruikt uw e-mailadres zodat wij:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief.
  • U te kunnen bereiken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
   U solliciteert bij ons

Indien u solliciteert op een functie binnen Infofolio worden uw persoonsgegevens verwerkt voor de registratie, de behandeling en de afhandeling van uw sollicitatie. Onderdeel van de verwerking is dat uw gegevens kunnen worden doorgezonden naar een of meerdere personen binnen Infofolio, voor zover dit noodzakelijk of relevant is voor de afhandeling van uw verzoek of sollicitatie. Uw toestemming voor deze verwerking kunt u te allen tijde weer intrekken. Uw gegevens worden 4 weken na de afronding van de sollicitatieprocedure weer verwijderd, tenzij wij van u toestemming hebben gekregen deze 1 jaar te bewaren voor eventuele nieuwe vacatures.

   U bezoekt onze website

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van uw computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst op het moment dat u een website bezoekt. Door het gebruik van cookies functioneert onze website beter. Ze zorgen bijvoorbeeld voor een goede werking van de website en zorgen er voor dat snel en correct de gewenste informatie wordt getoond, elke keer dat u onze website bezoekt. We krijgen door het plaatsen van cookies meer inzicht in het gebruik van onze website en de effectiviteit hiervan. bijvoorbeeld hoe vaak onze website wordt bezocht, via welke pagina u op  onze website aankomt en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Infofolio geeft u ook de mogelijkheid om in de cookiemanager de cookie-instellingen per type cookie op de website op ieder moment aan te passen. Cookies worden door Infofolio maximaal een uur bewaard.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (‘Google’). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De informatie die het cookie genereert over uw gebruik van de website (zonder uw IP-adres,) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie wordt doorverwezen naar het privacystatement van Google Analytics. Infofolio heeft het gebruik van IP-adressen door Google Analytics beperkt door deze te anonimiseren. Hierdoor is een IP-adres niet te herleiden tot een adres. Daarnaast heeft Infofolio het delen van gegevens met Google uitgeschakeld, waardoor uw gegevens alleen bij Infofolio blijven. De gegevens verzameld door Google Analytics worden maximaal 2 jaar bewaard.

   U bezoekt onze sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om informatie te kunnen delen op social media, zoals LinkedIn of Twitter. Daarvoor geldt dit privacystatement niet. Deze buttons werken door middel van een code die van social media zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Voor meer informatie over wat deze sociale media platforms met de (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken, verwijzen wij naar hun eigen privacyverklaringen. Infofolio heeft hier geen invloed op. U kunt de cookie-instellingen van de browser die u gebruikt zelf aanpassen. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden via de instellingen of help-functie van de browser. Dit privacy statement is wel van toepassing op de inhoud van onze eigen pagina’s op sociale media zoals LinkedIn of Twitter.

   Wat zijn onze bronnen voor uw gegevens?

Infofolio heeft een landelijke database met kenmerken van vastgoedobjecten. Infofolio maakt daarbij gebruik van vele bronbestanden met vastgoedgegevens op adres- en buurtniveau. Deze bronbestanden zijn afkomstig van de overheid en het bedrijfsleven. Daartoe behoren de wettelijk verplichte basisregistraties (bijvoorbeeld BAG, BGT en WOZ), gemeentelijke belasting-, bouwtoezichten vastgoedbestanden, bestemmingsbestanden van de provinciale en rijksoverheid, kadastrale bestanden, Kamer van Koophandel, Agentschap.nl, postcodetabel, en bestanden afkomstig van OOV organisaties , makelaardij, taxatiebureaus en verzekeraars. Ook worden voor gegevens met betrekking tot profielinformatie over huishoudens en indexerings-doeleinden bestanden gebruikt van marketingbureaus, CBS en taxatiebureaus. Als u wilt weten van welke bronhouders uw informatie komt, neem dan contact op met Infofolio via gegevensbescherming@infofolio.nl. De gegevens in onze landelijke database worden elke maand geactualiseerd, waarbij de oude gegevens nog 7 jaar bewaard blijven voor controle en trendanalyses.

   U heeft recht op inzage in uw gegevens

Aan een ieder wordt op zijn of haar verzoek inzage gegeven in zijn/haar persoonsgegevens die worden verwerkt door Infofolio. Op verzoek kunnen persoonsgegevens worden verbeterd of aangevuld, tenzij dit niet is toegestaan op grond van een wettelijke bepaling of onjuist wordt bevonden door Infofolio. De meeste publieke registers zijn immers wettelijk geborgd en voor ieder toegankelijk.

U kunt een inzageverzoek indienen door een e-mail naar gegevensbescherming@infofolio.nl te sturen, onder vermelding van “Inzage persoonsgegevens”. Voordat Infofolio gegevens aan u doorgeeft of onjuistheden corrigeert, vragen wij u mogelijk een bevestiging van uw identiteit, en mogelijk andere gegevens om ons te helpen bij een reactie op uw verzoek. Deze worden na het verzoek direct weer verwijderd. Uw postcode, huisnummer (met eventuele toevoegingen) en objectgegevens bewaren wij 7 jaar bij rectificatie, aanvulling of vergetelheid. Deze hebben wij nodig om een correctie op onze maandelijkse aangeleverde data te doen. Een verzoek om verbetering of aanvulling van persoonsgegevens kan op dezelfde wijze als een inzageverzoek gedaan worden. Wij nemen binnen 30 dagen na uw verzoek contact met u op.

   Delen met derden

Infofolio deelt deze gegevens alleen met onze klanten. Dit zijn organisaties binnen de verzekeringsbranche. Daarnaast worden de gegevens verwerkt door onze IT-partners. Deze slaan de gegevens op in een database en maken een back-up van de gegevens. Met al deze partijen is een verwerkersovereenkomst afgesloten, waarin tussen organisaties onderling wordt afgesproken om uitermate zorgvuldig en veilig met de gegevens om te gaan. De verwerkersovereenkomst van Infofolio is te vinden onder de algemene voorwaarden op onze website.

- mei 2018 -

Pagina delen