De opstalverzekering van een VvE-complex: wat maakt het gecompliceerd?

De opstalverzekering van een VvE-complex: wat maakt het gecompliceerd? | Heerens V.M., de Wilde T.C., Jellema M. De opstalverzekering van een VvE-complex. De Beursbengel | nr. 915 | juni 2022.

Het afsluiten van de opstalverzekering voor een VvE-complex waarbij alle onderliggende objecten staan geregistreerd op het juiste adres is vaak een gecompliceerde zaak! In dit artikel wordt aan de hand van drie praktijkvoorbeelden de complexiteit van het verzekeren van VvE’s toegelicht. Aansluitend leest u welke initiatieven onlangs zijn genomen om tot kwaliteitsverbetering in de informatievoorziening rondom VvE’s te komen!

Pagina delen