Duurzame vastgoeddata!

Infofolio beschikt over diverse kenmerken uit de gevalideerde vastgoeddatabase, waarmee we voorspellingen kunnen doen over energiegebruik, energielabel en het rendement van energiebesparende of -genererende maatregelen. Samen met socio-demografische gegevens over inwoners (leeftijd, gezinssamenstelling, opleidingsniveau, etc.) kunnen we zo bijvoorbeeld een objectieve inschatting geven in welk deel van een stad een energiebesparingsproject de meeste kans van slagen heeft. Dit is voor een deel maatwerk. Infofolio komt graag met u in contact om de mogelijkheden voor samenwerking te bespreken.

Duurzaam inzicht in elke woning

Gebruik het inzicht in het verduurzamingspotentieel van alle woningen in Nederland eenvoudig voor (risico)analyses, productontwikkeling en datagedreven besluitvorming. Ons landelijk dekkende dataplatform met vastgoed -en risicodata wordt op dit moment verbreed met nieuwe (duurzame) objectkenmerken, datamodellen en slimme algoritmen.

Specifiekere inzichten met uw eigen data?

Koppel het duurzame dataplatform aan uw eigen producten in eigen omgeving. Werk samen met onze data-analisten en ontwikkel maatwerk vastgoeddatamodellen:

  • Wat is het werkelijke energieverbruik en CO2 emissie van een woning?
  • Wat is de CO2 emissie van mijn portefeuille?
  • Wat is het duurzaamheidspotentieel van een woning? (kosten versus rendement)
  • Wat is de energielabel verandering van mijn portefeuille door de invoer van NTA8800?
  • Welke F-label woningen kan ik wel/niet financieren voor verduurzaming?
  • Wat is de (objectieve) woningwaarde na verduurzaming?
  • Integratie in (online) dienstverlening: real-time, maatwerk prijs -en premieberekeningen maken

Samen met Infofolio de waarde van duurzaamheidsdata ontdekken?

Laat uw gegevens achter en wij nemen contact met u op!


Pagina delen